Gambit Systems
00 Odporność Chemiczna
Tworzyw Sztucznych

Ogólne informacje dotyczące odporności chemicznej

Wprowadzenie

Tworzywa sztuczne są obecnie szeroko stosowane w budowie rurociągów. Rury z tworzyw sztucznych są wykorzystywane nie tylko do transportu wody pitnej, do zastosowań ogólnych i ścieków, ale także do agresywnych cieczy i gazów. Drogie materiały, takie jak metale powlekane, ceramika lub szkło, są coraz częściej zastępowane przez tworzywa sztuczne. Bardzo ważne jest jednak, aby dla każdej aplikacji dobrać najbardziej odpowiednie tworzywo.

Lista odporności chemicznej służy jako użyteczny przewodnik w tym zakresie. Jest ona okresowo uaktualniana o nowe doświadczenia. Zawiera wszystkie tworzywa sztuczne i elastomery znajdujące sie w zakresie produkcji firmy GEORG FISCHER +GF+, które mogą wejść w bezpośredni kontakt z mediami. Informacje w niej zawarte opierają na doświadczeniach, również zanurzeniowych, oraz danych pochodzących z badań uwzgędniających jako czynniki obciążeniowe takie parametry, jak temperatura i ciśnienie. Danych uzyskanych w wyniku eksperymentów zanużeniowych nie można stosować bez zastrzeżeń dla rur pod ciśnieniem. Ciśnienie wewnętrzne jako czynnik "naprężenie korozja pęknięcie" często nie jest brane pod uwagę. W niektórych przypadkach może to być korzystne dla sprawdzenia przydatności dla planowanych warunków pracy. Testy te zostały przeprowadzone częściowo przez firmę GEORG FISCHER +GF+, a częściowo przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) lub krajowe organizacje normalizacyjne.

Do testów zostały użyte czyste chemikalia. Jeśli w praktyce ma być transportowana mieszanina chemikaliów, może mieć to wpływ na odporność tworzyw sztucznych. W takich szczególnych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie testów na mieszaninie chemikaliów, w celu wybrania najodpowiedniejszego tworzywa dla konkretnej mieszaniny. Jest to możliwe dzięki odpowiedniemu sprzętowi testowemu dostępnemu do tego celu w firmie GEORG FISCHER +GF+ będącego częścią naszego serwisu dla Klienta. Jesteśmy zawsze gotowi dać poradę na każdą indywidualną przesłaną konsultację. Warto więc wspomnieć w tym miejscu, że firma GEORG FISCHER +GF+ posiada już informacje dotyczące odporności tworzyw sztucznych na chemikalia lub ich mieszaniny, które nie zostały jeszcze ujęte na tej liście.


Pliki do pobrania:
+GF+_Katalog_Odporności_Chemicznej_Tworzyw_Sztucznych.pdf (1,23 MB)
Zdjęcia:

00 Odporność Chemiczna Tworzyw Sztucznych
Kliknij, aby powiększyć
00 Odporność Chemiczna Tworzyw Sztucznych


Tabela wymiarów:
d [mm] DN [mm] KOD MATERIAŁ CAD
d - średnica zewnętrzna rury
DN - średnica nominalna